text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần học kỳ I/2017-2018 cho Khóa 15&16 và các khóa trở về trước

Ngày 27 tháng 7 năm 2017

- Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần học kỳ I/2017-2018 và thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Các mốc thời gian đăng ký học phần:

                      Các khóa có 2 đợt đăng ký học phần trực tuyến

·         Đợt 1: Từ 31/07 đến 07/08/2017

·         Đợt 2: Từ 14/08 đến 21/08/2017

 

STT Tập tin đính kèm
1 Thong bao KH DK HP HK1 1718.pdf