Thông báo v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 384-CV/BTGTU ngày 31/5/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị thực hiện một số việc như sau:

 

- Rà soát, bổ sung, thay thế các khẩu hiệu chính trị trên pa nô, áp phích, băng rôn đã cũ; thực hiện trang trí mới phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

 

- Tháo gỡ các pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016) và kỷ niệm 40 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016).

 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn quan tâm thực hiện tốt tinh thần công văn này.

 

Trân trọng./.

 

Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:242_CV+day+manh+cong+tac+tuyen+truyen

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online