text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo v/v gia hạn thời gian phát hành thu và nhận hồ sơ liên thông Đại học khoá 13 Trường Marketing

Ngày 28 tháng 6 năm 2017

Thông báo v/v gia hạn thời gian phát hành thu và nhận hồ sơ liên thông Đại học khoá 13 Trường Marketing hệ chính quy 2017

Thí sinh xem file đính kèm bên dưới.

STT Tập tin đính kèm
1 Tb-gia-han-nop-hs-lien-thong.pdf