text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo (V/v hủy học phần Lý thuyết mạch học lại)

Ngày 12 tháng 9 năm 2016

Khoa thông báo với sinh viên các Khóa về việc học trả nợ môn Lý thuyết mạch như sau:

+ Vì một số lý do nên học phần Lý thuyết mạch không mở ở Học kỳ I năm học 2016-2017. Dự kiến sẽ mở vào HKII (2016-2017).

+ Nếu sv nào có nhu cầu trả nợ môn này chung với sv Khóa 16 ở Học kỳ I năm học 2016-2017 thì liên hệ với Phòng QLDT & KT gấp (gặp Anh Huỳnh Lê Trường An) để đăng ký bổ sung.

Thân.