Thông báo: V/v quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon Go

 Thực hiện công văn số 8904/VP-KT, ngày 31/08/2016 của Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh về quản lý trò chơi điện tử trên mạng Pokemon Go, Ban thường vụ Liên đoàn Lao Động thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp công đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ về 05 khuyến cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc chơi trò chơi điện tử trên mạng Pokemon GO và nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố như sau:

 

    Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:

2016+về+việc+quản+lý+trò+chơi+trên+mạng+Pokemon+Go_20160921_0001

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online