text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Thông báo v/v thu học phí học kỳ môn giáo dục quốc phòng năm học 2016-2017

Ngày 18 tháng 4 năm 2017

Sinh viên xem Thời hạn nộp học phí & mức nộp học phí. ( xem chi tiết file đính kèm.)

STT Tập tin đính kèm
1 HP_QP.pdf