THÔNG BÁO V/v tổ giải bóng đá ITC Football Cup năm 2020.

        Ban Tổ Chức xin thông báo rộng rãi đến toàn thể Sinh viên các khóa K19, K20, được biết để đăng ký tham gia giải.

* Ban Tuyên Giáo Đoàn-Hội ./.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến