Thống kê danh sách các lớp đã nộp điểm rèn luyện

Sau ngày 15/01/2018, Phòng Công tác sinh viên đã thống kê tình hình các lớp đã thực hiện nộp điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Căn cứ kế hoạch chấm điểm rèn luyện sinh viên HK1 năm học 2017 - 2018, mà Phòng Công tác sinh viên đã công bố cho sinh viên. Đến nay, Phòng đã nhận được bảng tổng hợp đánh giá rèn luyện sinh viên của các lớp , cụ thể như sau : download về xem 

 Tuy nhiên, số lượng sinh viên tham gia đánh giá rèn luyện chưa đầy đủ, và các lớp cũng không nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra. 

Vì thế, Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường:

1. Phòng sẽ gia hạn thời gian nhận điểm rèn luyện từ các lớp gửi về ( đại diện là lớp trưởng, hoặc bí thư ) đến ngày 20/1/2018.

2. Từ ngày 21/1 đến ngày 31/01/2018, Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên không thực hiện chấm điểm rèn luyện sinh viên HK1 năm 2017 - 2018 về cho Phòng CTSV.

3. Sau 20/01/2018, Phòng CTSV sẽ không giải quyết cho bất cứ trường hợp hợp cá nhân hay tập thể nào nộp bổ sung điểm rèn luyện.

Đề nghị các bạn sinh viên, Ban cán sự lớp nghiêm túc thực hiện ./

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online