BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TPHCM

-----------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành, nghề : Thiết kế và Quản lý website

Mã ngành, nghề: 5480215

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 1.5 năm

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Mục tiêu chung:

- Trình bày được các kiến thức hiểu biết cơ bản về đồ họa vi tính đa truyền thông, về thiết kế, lập trình web.

- Sử dụng được các chương trình đồ họa vi tính phổ biến hiện nay để phục vụ cho việc thiết kế và lập trình web.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế được các ấn phẩm trang trí các sản phẩm thương mại như: Quảng cáo, nhãn hiệu sản phẩm.

- Thiết kế lập trình web tĩnh và động, ứng dụng đồ họa đa truyền thông vào ứng dụng web.

- Thiết kế đồ họa cho các doanh nghiệp thuộc các ngành quảng cáo, in ấn, xử lý ảnh

- Thiết kế và lập trình web cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

1.3.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc tại các Công ty chuyên về xử lý đồ họa, thiết kế và lập trình web; có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm một cách hiệu quả

2. Nội dung chương trình:

 

Mã MH/

MĐ/HP

 

 

Tên môn học,modul

 

 

 

Số tín chỉ

Thời gian học tập(giờ)

 

 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

 

Kiểm tra

I

Các môn học chung/Đại cương

18400002

Chính trị

2

30

22

6

2

19400005

Pháp luật

1

15

10

4

1

22409003

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

22409005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1B

2

45

19

23

3

01408050

Tin học

2

45

15

28

2

20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

48400001

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

Cộng (I):

10

195

92

93

10

II

Các môn học, môdul chuyên môn ngành, nghề

II.1

Môn học, modul cơ sở

 

 

 

 

 

01408068

Cấu trúc máy tính

2

30

19

9

2

01408049

Kỹ thuật lập trình cơ bản

4

90

30

56

4

01408051

Kỹ thuật lập trình nâng cao

4

90

30

56

4

01408054

Cơ sở dữ liệu

4

90

30

56

4

01408067

Mạng máy tính

3

75

15

57

3

II.2

Môn học, Modul chuyên môn ngành, nghề

 

 

 

 

 

01408053

Độ họa ứng dụng

4

105

15

86

4

01408058

Thiết kế Web

5

120

30

86

4

01408056

Hệ quản trị CSDL

4

90

30

56

4

II.3

Môn học, modul tự chọn (Chọn 01 môn)

01408059

Lập trình Web ASP.NET

5

120

30

86

4

01408060

Lập trình giao diện web

5

120

30

86

4

II.4

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 

 

 

30406070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

II.5

Môn thay thế Đồ án/khóa luận

 

 

 

 

 

01408061

Mã nguồn mở PHP

5

120

30

86

4

Cộng (II):

45

1155

259

859

37

Cộng (I+II):

55

1350

351

952

47

Tổng cộng 55 tín chỉ không kể Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

 

3. Kế hoạch giảng dạy:

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thờigianhọctập (giờ)

Ghi
 chú

Tổng số

Trongđó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận

Thi/ kiểm tra

HỌC KỲ I (11 tín chỉ)

1

01408068

Cấu trúc máy tính

2

30

19

9

2

 

2

01408049

Kỹ thuật lập trình cơ bản

4

90

30

56

4

 

3

01408067

Mạng máy tính

3

75

15

57

3

 

4

01408050

Tin học

2

45

15

28

2

 

HỌC KỲ II (20 tín chỉ + 1 tín chỉ môn GDTC)

1

01408051

Kỹ thuật lập trình nâng cao

4

90

30

56

4

 

2

22409003

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

 

3

01408058

Thiết kế Web

5

120

30

86

4

 

4

01408053

Đồ họa ứng dụng

4

105

15

86

4

 

5

01408054

Cơ sở dữ liệu

4

90

30

56

4

 

6

20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

HỌC KỲ III (16 tín chỉ + 2 tín chỉ GDQP-AN 1B)

1

48400001

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

2

01408061

Mã nguồn mở PHP

5

120

30

86

4

 

3

01408056

Hệ quản trị CSDL

4

90

30

56

4

 

4

22409005

Giáo dục quốc phòng và an ninh 1B

2

45

19

23

3

 

 

Môn tự chọn (chọn 1 môn)

 

 

 

 

 

5

01408059

Lập trình Web ASP.NET

5

120

30

86

4

 

6

01408060

Lập trình giao diện web

5

120

30

86

4

 

HỌC KỲ IV (8 tín chỉ)

1

18300005

Chính trị

2

30

22

6

2

 

2

19300002

Pháp luật

1

15

10

4

1

 

3

30406070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

 

225

 

 

 

Môn thay thế đồ án/khóa luận

 

 

 

 

 

 

1

01408061

Mã nguồn mở PHP

5

120

30

86

4

 

 

Tổngcộng

55

1350

351

952

47

 

(Không tính GDQP-AN & GDTC)