Thực Tập

Paragon Saigon Hotel - Hợp tác tiếp nhận Sinh viên thực tập

Để hỗ trợ quá trình Thực tập của Sinh viên đang theo học cũng như tạo điều kiện đầu ra cho Sinh viên ITC. Khách sạn Paragon Saigon, thông báo tuyển thực tập sinh, nhân viên chính thức và nhân viên ....

Công ty CMC SISG tuyển thực tập sinh phân tích nghiệp vụ và kiểm thử phần mềm

Công ty CMC SISG tuyển thực tập sinh phân tích nghiệp vụ và kiểm thử phần mềm

Real-Time Analytics tuyển dụng thực tập sinh

Real-Time Analytics tuyển dụng thực tập sinh

Chương trình "Học việc - Thực tập" của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông ....

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Viễn thông Phương Nam, đối tác độc quyền thực hiện triển khai và bảo trì dịch vụ Internet của FPT Telecom

Công ty ABS Việt Mỹ tuyển sinh viên thực tập

ASB là công ty có trụ sở tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, ASB có tên là ASB Việt Mỹ được thành lập cùng với sự ội  nhập của Việt Nam trên thế giới