Thông báo V/v thu học phí học kỳ 2 – năm học 2019-2020

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin thông Tp. HCM thông báo

Việc thu học phí HK2- NH 2019-2020 cho SV  hệ cao đẳng  .

  • Thời hạn nộp học phí : Từ ngày 20/11/2019 đến hết ngày 11/12/2019.
  • Sau thời hạn trên sinh viên phải nộp thêm khoản phụ thu quá hạn là 5%.
Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến