Tin ITC

Sôi động Roadshow "Kết nối doanh nghiệp với sinh viên khoa CNTT"

Sôi động Roadshow "Kết nối doanh nghiệp với sinh viên khoa CNTT"

Cơ hội tìm việc tại buổi Roadshow kết nối doanh nghiệp CNTT với sinh viên đợt ....

Cơ hội tìm việc tại buổi Roadshow kết nối doanh nghiệp CNTT với sinh viên đợt 2 năm 2016

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 2016

Tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 2016

Roadshow "Kết nối doanh nghiệp CNTT với sinh viên" đợt 2 năm 2016

Roadshow "Kết nối doanh nghiệp CNTT với sinh viên" đợt 2 năm 2016

Khai giảng khóa học Liên thông hệ Cao đẳng Công nghệ kĩ thuật Điện tử và ....

Khai giảng khóa học Liên thông hệ Cao đẳng Công nghệ kĩ thuật Điện tử và Truyền thông

Thí sinh nô nức đăng kí xét tuyển và làm thủ tục nhập học tại ITC

Thí sinh nô nức đăng kí xét tuyển và làm thủ tục nhập học tại ITC

ITC – gắn kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên

ITC – gắn kết doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên

Sẽ không có bí quyết nào dẫn đến sự thành công nếu bạn lười nỗ lực

Sẽ không có bí quyết nào dẫn đến sự thành công nếu bạn lười nỗ lực

Hơn 150 gian hàng trong Ngày Hội Tư vấn Xét tuyển năm 2016

Hơn 150 gian hàng trong Ngày Hội Tư vấn Xét tuyển năm 2016

Hơn 300 đầu việc dành cho sinh viên tại ngày hội việc làm ITC 2016

Hơn 300 đầu việc dành cho sinh viên tại ngày hội việc làm ITC 2016