Tin Tức Công Đoàn

Thông báo. V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" ....

V/v hỗ trợ công đoàn viên và người lao động "ngày hội trồng cây" 30/09/2018.

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

V/v công khai thông tin dự án nhà ở xã hội

Lễ tổng kết – trao giải Hội thi duyên dáng áo dài ITC nhân kỷ niệm 17 năm ....

Trong không khí vui mừng Kỷ niệm 17 thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (27/04/2001 – 27/04/2018)

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2017

Phần thi Trình diễn - Hội thi Duyên dáng áo dài ITC bảng cho Cán bộ CNV

Hưởng ứng “Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018”, đồng thời hướng đến lễ kỷ niệm 17 năm thành lập Trường Cao đẳng CNTT Tp. Hồ Chí Minh (27/4/2001 – 27/4/2018).

HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI ITC NĂM 2018

HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI ITC NĂM 2018

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012

THƯ MỜI HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2012

Thông báo v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thông báo v/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền