text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080


Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.    

Kính gửi các đồng chí toàn văn của Chỉ thị để làm căn cứ và tài liệu nghiên cứu

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 11 năm 2016 Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của BTGTU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT và Kế hoạch số 54-KH/TU của BTVTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ...

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 11 năm 2016 Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII    

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 04-NQ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2016 ...

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Hội nghị quán triệt, triển khai tập huấn công tác dân vận và dân chủ cơ sở năm 2016    

Ngày 14/9/2016 vừa qua, Đảng ủy Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai việc quán triệt, tập huấn công tác Dân Vận và Dân chủ cơ sở năm 2016 tại Hội trường trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM. ...... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”    

Tại phiên họp ngày 23/3/2016, sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Ban Bí...

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020    

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức vào ngày 4,5/8/2016 Tham dự đại hội có 113 đại biểu đại diện cho 672 đảng viên toàn đảng bộ. Ngày 04/08/2015, Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ ...... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII    

Ngày 21/1/2016, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đến dự Đại hội có 1.510 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên cả nước. Tại Đại hội, đồng chí...... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thông tin về Đại hội Đảng bộ Thành phố HCM lần thứ X    

8g sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 444 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 Đảng viên của Đảng bộ. Đến ngày 17-10, Đại hội X Đảng bộ TP.HCM họp...

... đọc thêm

Ngày 16 tháng 4 năm 2015 Đại hội Đảng viên Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020    

Sáng 04/4/2015 tại phòng Hội đồng trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP. HCM diễn ra Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đồng chí...

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 3 năm 2013 Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992    

Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng...... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>