TUYÊN TRUYỀN V/V TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2016 TRONG CNVC- LĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2017-11-02 14:44:17

Thực hiện công văn số 1767/TLĐ ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kế hoạch số 6462/KH-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVC-LĐ)

 

    Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:

 

Đăng Ký Trực Tuyến