Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017 trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động

2017-11-02 14:43:51

Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2017, Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn việc tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động như sau:

 
STT Tập tin đính kèm
1 06_HD Tuyen truyen bien dao 2017.pdf

Đăng Ký Trực Tuyến