Thông báo về thời gian Giám sát thực hiện NQ ĐH Đảng các cấp

2017-10-13 15:16:43

Kính gửi các đồng chí Đảng ủy viên  Chi ủy các Chi bộ.

Ngày 12/10 Đảng ủy  nhận được Quyết định số 79/QĐ-ĐU của Đảng ủy Sở Giáo duc  Đào tạo về Giám sát việc lãnh đạochỉ đạo của cấp ủy về triển khaiquán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên.

Tổ công tác gồm:

1. Đ/c Nguyễn Hữu Hùng - UV BTV Đảng ủy Sở - Tổ trưởng

2. Đ/c Phạm  Thị Phương Minh - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sơ - Tổ phó.

3. Đ/c Tạ Thị Diệu  - UV UBKT - thành viên.

4. Đ/c  Hùng Dũng - CV Văn phòng Đảng ủy - Thư .

Thời gian giám sát: 10 ngày (từ 22/10 - 4/11/2016).

Nội dung giám sátCông tác lãnh đạochỉ đạo của cấp ủy trong việc quán triệttriển khai các Nghị quyết của Đảng.

Ngày giám sát trực tiếp: 27/10/2016 (thứ 5, 8g30 tại Văn phòng Đảng ủy trường).

Đảng ủy đề nghị các đơn vị   nhân liên quan theo tinh thần cuộc họp ngày 18/10/2016 khẩn trươngtích cực triển khai các công việc  liên quan theo phân công.

Trân trọng.

Đăng Ký Trực Tuyến