Thư mời họp Đảng ủy mở rộng tháng 11/2016

2017-10-13 15:18:24

Kính gửiBCH Đảng bộ  BCH Chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy trường xin mời các đồng chí  Đảng ủy viên Đảng ủy trường, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Ban, chi bộ Các Khoa, Chi bộ Sinh viên tham gia buổi họp Đảng ủy mở rộng.

Thời gian10g00 ngày 11/11/2016 (thứ sáu)

Tại: Phòng Đảng ủy lầu 2.

Nội dung:

1. Chuẩn bị cho công tác Đánh giá chất lượng cơ sở đảng  đảng viên cuối năm 2016.

2. Phổ biếnquán triệt một số văn bản quan trọng (mậtcủa cấp trên.

3. Chuẩn bị cho công tác kiểm tra  báo cáo tổng kết cuối năm.

4. Các vấn đề khác liên quan nhưchuyển sinh hoạt Đảng cho các đồng chí không còn công tác tại trường, sinh hoạt chi bộ...

 tính chất quan trọng của buổi họprất mong các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự đầy dủđúng giờđúng thành phần.

Trân trọng.

Đăng Ký Trực Tuyến