Quan hệ Việt Nam - Lào năm 2017

2017-10-13 15:36:03

Kính gửi các Chi bộ, Đảng viên!

Đảng ủy trường gửi đến các đồng chí nội dung đề cương công tác tuyên truyền về quan hệ Việt Nam - Lào năm 2017 để tham khảo và sinh hoạt chi bộ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Xuphanuvông.

 

 

Đăng Ký Trực Tuyến