Công văn 485 về chấn chẩn, ràn soát thu nộp đảng phí và chế độ chi hoạt động công tác Đảng

2017-10-19 16:15:29

Kính gửi: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường và các Chi ủy Chi bộ.

Thực hiện Công văn số 485-CV/ĐU ngày 05/10/2017 của Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo về việc chấn chỉnh rà soát việc thực hiện công tác thu nộp đảng phí và chế độ chi hoạt động công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW, Đảng ủy trường đề nghị các đồng chí, theo chức năng, nhiệm vụ của mình rà soát lại công tác thu nộp đảng phí và các chế độ chi sinh hoạt Đảng trong năm 2017, chuẩn bị cho tiến độ năm 2018.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đảng ủy (qua Đồng chí Tuấn) để được ghi nhận và giải đáp.

Đăng Ký Trực Tuyến