Thông báo tuyển sinh khóa 13 - năm 2017 liên thông đại học Chính Quy

2017-10-27 01:40:50

Thông báo tuyển sinh khóa 13 - năm 2017 liên thông đại học Chính Quy Trường ĐH Tài Chính - MARKETING

Các ngành tuyển sinh:

STT Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu
1 Quản trị kinh doanh 90
2 Tài chính - Ngân hàng 90
3 Kế toán 100
4 Kinh doanh quốc tế 100
5 Ngôn ngữ anh 60

Thí sinh liên hệ với phòng đào tạo & khảo thí trường Cao Đẳng CNTT TP.HCM để mua hồ sơ tuyển sinh.

Mọi chi tiết Thí sinh xem file Thông báo tuyển sinh & Hướng dẫn tuyển sinh bên dưới.

Đăng Ký Trực Tuyến