Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2017

2017-11-06 15:07:54

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số :145 /TB-CĐCNTT                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

lên Cao đẳng năm 2017

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề lên Cao đẳng năm 2017 cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

 

TÊN NGÀNH

(Mã trường: CDC)

 MÃ NGÀNH

 HÌNH THỨC

 TUYỂN SINH

A. Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ

Xét tuyển:

  •   - Tiêu chí xét tuyển: Xét tuyển những thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định;
  •   - Tiêu chí phụ: Nếu thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vượt chỉ tiêu thì xét theo điểm môn cơ sở ngành từ cao xuống thấp;

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

  6480201

Truyền thông và mạng máy tính

- Quản trị mạng và dữ liệu

  6480104

Hệ thống thông tin

- Hệ thống thông tin bệnh viện

  6320201

Công nghệ kỹ thuật, điện tử truyền thông

  6510312

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

  6510305

Công nghệ kỹ thuật máy tính

  6480105

B. Nhóm ngành Kinh tế

Quản trị kinh doanh

  6340404

Kế toán

  6340301

Tài chính – Ngân hàng

  6340202

 

III.  HỒ SƠ DỰ THI

  1. Đơn xin xét tuyển (theo mẫu);
  2. 01 bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề;
  3. 01 bản sao Bảng điểm toàn khóa học Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề;
  4. Bản sao Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông/ Giấy chứng nhận hoàn thành kiến thức văn hóa;

Thí sinh nhận hồ sơ tại Phòng Đào tạo hoặc tải tại website của Trường; nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/12/2017.

 

IV.  HỌC PHÍ – LỆ PHÍ XÉT TUYỂN- THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- Học phí: 500.000đ/tín chỉ

- Lệ phí xét tuyển:  30.000 đồng /1 thí sinh, nộp khi đến nộp hồ sơ.

- Thời gian đào tạo: 1 năm (3 Học kỳ ≈ 42 tín chỉ)

 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

       - Sáng  :  từ 7h30 đến 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Bảy

       - Chiều:  từ 13h00 đến 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

 

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM (ITC)

Phòng Đào tạo (phòng A.109)

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.   

Điện thoại: (028) 38-605-004; Hotline: 093.886.1080
Website: www.itc.edu.vn;           E-mail: tuyensinh@itc.edu.vn.    

                                                                                                                                                        

* Nơi nhận:                                                                                                                                CHỦ TỊCH HĐTS

- Thông báo thí sinh;                                                                                                                        (Đã ký) 

- Ban Giám Hiệu;

- Các Phòng, Khoa, Ban, TT;                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Web Trường                                                                                                                         TS. Nguyễn Quốc Huy

- Lưu VT, ĐT. 

 

 

Đăng Ký Trực Tuyến