Thời khóa biểu Học kỳ 2 2017-2018 dự kiến cho sinh viên các Khóa đăng ký đợt 2

2017-11-15 09:43:09

Sinh viên các Khóa thuộc các Khoa tải file để xem thời khóa biểu cập nhật dữ liệu sau khi đợt đăng ký 1 kết thúc.

Các vấn đề sinh viên cần lưu ý:

1. Sinh viên căn cứ vào cột "SL SV tối đa" và cột "SL SV đăng ký" trên thời khóa biểu để biết lớp đã đầy/chưa đầy.

2. Các học phần có "SL SV đăng ký" nhỏ hơn số lượng tối thiểu được phép mở lớp theo qui định sau đợt đăng ký 2 sẽ bị hủy (Học phần < 20 không bao gồm các ngành đặc thù). Sinh viên đăng ký vào những lớp này phải thường xuyên theo dõi thông tin từ ngày 04/12/2017 để kịp thời điều chỉnh lịch học (nếu lớp bị hủy) trước ngày 19/12/2017.

3. Sinh viên có thắc mắc về thời khóa biểu các môn ngành vui lòng liên hệ Khoa chủ quản để được giải đáp (các môn đại cương liên hệ Khoa Đại cương; các môn Toeic liên hệ Trung tâm ngoại ngữ tin học)

4. Sinh viên bị lỗi tài khoản cá nhân như: không đăng nhập được, không thấy học phần xuất hiện trong phần đăng ký, v.v... vui lòng liên hệ  Phòng Đào tạo lầu 1 nhà A để được hỗ trợ.

5. Sinh viên thường xuyên kiểm tra thông tin trên trang cá nhân (dkhp.itc.edu.vn) và trên website của Trường (itc.edu.vn)

6.  Đề nghị sinh viên xem kỹ các học phần đã đăng ký để xem mình còn thiếu môn nào hay không để đăng ký đầy đủ

Thông tin cụ thể đợt đăng ký thứ 2:

1. Nơi đăng ký: tại trang cá nhân dkhp.itc.edu.vn

2. Hình thức đăng ký: trực tuyến

3. Sinh viên có thể thay đổi nhóm học phần, hủy học phần, đăng ký bổ sung học phần. Khi gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch học sinh viên cần liên hệ CVHT để được hỗ trợ.

4. Thời gian đăng ký học phần đợt 2: Từ 20/11/2017 đến hết ngày 26/11/2017

 

Các thông tin khác sẽ được cập nhật thường xuyên sinh viên chú ý theo dõi trên Website và Bảng thông báo.

Vui lòng tải file để xem:

Đăng Ký Trực Tuyến