TKB dự kiến để sinh viên khóa 18 các khóa các ngành đăng ký học phần HK2 năm 2019-2020

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

- Cần xem lại thông báo về việc đang ký học phần học kỳ 2/2019-2020 http://itc.edu.vn/uploads/3/galleries/phongdaotao/thoi-khoa-bieu/thong-bao-dmhp-hk2-1920-2.pdf

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.Đào tạo & CTSV (Khu VP mở trệt B) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn việc đăng ký chọn học phần trong học kỳ 2/ 2019-2020 cần liên hệ  Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

- Sinh viên K18 chất lượng cao không đăng ký học phần mà sẽ do nhà trường sắp xếp lịch học.

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu..

TKB_HK2_1920 DỰ KIẾN K18-1

TKB_HK2_1920 CHAT LUONG CAO KHOA 18

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến