TKB học kỳ 2 năm học 2019-2020 dành cho sinh viên khóa 19 hệ cao đẳng, trung cấp cập nhật ngày 29/11/2019

Sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm và thực hiện theo đúng lịch học. Đối với sinh viên chưa đăng ký học phần liên hệ phòng Đào tạo & CTSV để đăng ký.

Lưu ý: Lớp CD19LW5 VÀ CD19DH3+TM1 có sự thay đổi lịch học môn Toán rời rạc

File đính kèm

TKB_HK2_1920(chinh thuc cap nhat ngay 29.11)

TKB_HK2_1920 khoa 19 chat luong cao-1

TKB_HK2_1920 khóa 19 he trung cap-1

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến