text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

TKB Học kỳ hè 2016-2017 dự kiến để sinh viên đăng ký các khoa các ngành (update ngày 10/4/2017)

Ngày 5 tháng 4 năm 2017

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng ký học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ.

- Sinh viên cần tư vấn việc đăng ký chọn học phần trong học kỳ hè/ 2016-2017 cần liên hệ Giáo viên Cố Vấn Học Tập của lớp mình hoặc Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

- Sinh viên có nhu cầu trả nợ các học phần còn nợ mà các học phần đó không có trong các thời khóa biểu bên dưới vui lòng liên hệ Khoa chủ quản để được hỗ trợ.

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu....

STT Tập tin đính kèm
1 TKB Dukien HK hè.pdf