text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

TKB lớp Kỹ năng mềm đợt 2 dự kiến dành cho sinh viên khóa 14 các khoa các ngành và sinh viên khóa 13 trở về trước

Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Sinh viên tải file và sắp xếp lịch học hợp lý cho bản thân trước khi đăng ký tại trang: http://dkhp.itc.edu.vn

- Sinh viên bị mất, quên tài khoản đăng học phần vui lòng liên hệ P.QLĐT&KT (lầu 1 nhà A) để được hỗ trợ

- Sinh viên rớt KNM đợt 1 có thể đăng ký học đợt 2

- Sinh viên đăng ký từ ngày 26/4/2017 đến 06/05/2017

Vui lòng tải file để xem thời khóa biểu....