Tổng hợp tín chỉ Các ngành Hệ Cao đẳng Khóa 2019

BẢNG TỔNG HỢP TÍN CHỈ ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2019

Ngành

Tín chỉ

GDQP

Anh
văn

GDTC

 Đại
cương

Cơ sở

Chuyên
ngành

Tổng
cộng

I. CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

4

9

2

9

31

30

85

Công nghệ thông tin
(Lập trình ứng dụng web (chất lượng cao))

4

12

2

9

31

28

86

Công nghệ thông tin (Đặc biệt)

4

12

2

9

31

35

93

Thiết kế đồ họa

4

9

2

9

26

33

83

Truyền thông và mạng máy tính

4

9

2

9

31

28

83

Hệ thống thông tin y tế

4

9

2

9

31

27

82

Công nghệ kỹ thuật máy tính

4

9

2

9

27

32

83

Quản trị kinh doanh
(Quản trị digital media)

4

9

2

9

20

45

89

Kế toán

4

9

2

12

23

33

83

Logistics

4

9

2

12

29

42

98

Logistics (CLC)

4

12

2

9

25

46

98

 

ĐƠN GIÁ HỌC PHÍ (LỚP THƯỜNG)

STT

NHÓM KIẾN THỨC

ĐƠN GIÁ/ TÍN CHỈ (đ)

1

Giáo dục đại cương (môn chung)

380.000

2

Giáo dục thể chất

380.000

3

Cơ sở

420.000

4

Chuyên ngành

440.000

5

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

250.000

 

ĐƠN GIÁ HỌC PHÍ LỚP CHẤT LƯỢNG CAO

STT

NHÓM KIẾN THỨC

ĐƠN GIÁ/ TÍN CHỈ (đ)

1

Giáo dục đại cương (môn chung)

500.000

2

Giáo dục thể chất

380.000

3

Cơ sở

500.000

4

Chuyên ngành

500.000

5

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

250.000

6

Anh văn

1.000.000

 

VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ THAM KHẢO THÔNG TIN TUYỂN SINH

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến