text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Danh sách được dự thi Tốt nghiệp Tháng 08/2015    

Lưu ý: 1. Sinh viên không có tên trong danh sách là những sinh viên còn nợ 11% học phần trở lên. 2. Những Sinh viên còn nợ học phần Tháng 09/2015 đăng ký trả nợ học phần. Tháng 12/2015 sẽ xét dự thi Tốt nghiệp đợt 2.

... đọc thêm

Ngày 6 tháng 5 năm 2013 MỘT SỐ CHUYỂN ĐỀ GỢI Ý THEO CÁC CHUYÊN NGÀNH TT TN 2013    

Lưu Ý: MỘT SỐ CHUYỂN ĐỀ GỢI Ý THEO CÁC CHUYÊN NGÀNH TT TN 2013 - SINH VIÊN THAM KHẢO VÀ CHỌN ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHO PHÙ HỢP...

... đọc thêm

Ngày 4 tháng 5 năm 2013 HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM 2013    

Tất cả các Files Hướng Dẫn Thực Tập Tốt Nghiệp Năm 2013

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 5 năm 2013 PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP NĂM 2013    

Lưu Ý: Do giảng viên hướng dẫn ghi và giao cho sinh viên nộp chung với BÁO CÁO sau khi hoàn tất đề tài.

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 5 năm 2013 DANH SÁCH GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP NĂM 2013    

Lưu Ý: Sinh viên phải liên hệ gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 02/05/2013 đến hết ngày 11/05/2013 sau thời gian trên sinh viên không liên hệ giáo viên coi như tự ý bỏ thực tập . Sinh viên phải thực tập đúng chuyên ngành, tự lực làm...

... đọc thêm