Trả sổ BHXH cho CB-GV-CNV

Kính gửi: Toàn thể CB-GV-CNV

Căn cứ khoản 2, điều 18, chương II của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 20/11/2014 quy định sổ bảo hiểm xã hội do người lao động lưu giữ và bảo quản.

Nay, Phòng Tổng hợp kính mời toàn thể CB-GV-CNV đến nhận sổ BHXH của mình (liên hệ C. Thoa để nhận).

Thời gian nhận sổ : từ ngày 16/01/2018 đến hết ngày 26/01/2018.

Trân trọng.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online