Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM thông báo tuyển sinh liên thông lên đại học VLVH năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số:           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2013

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2013

 

 

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT;

Căn cứ quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh hệ vừa làm vừa học (VLVH) năm 2013;

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ VLVH năm 2013 các ngành như sau:

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI, HÌNH THỨC HỌC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Ngành tuyển sinh:

-        Ngôn ngữ Anh

-        Công nghệ thông tin

-        Kế toán

2. Môn thi tuyển / Khối thi

            Đối với thí sinh đã có bằng cao đẳng sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ phải dự thi 03 môn, cụ thể:

STT

Ngành tuyển sinh

Môn thi

1

Ngôn ngữ Anh

- Đọc – Viết tiếng Anh

- Dẫn luận ngôn ngữ (tiếng Việt)

- Dịch Anh – Việt, Việt - Anh

2

Công nghệ thông tin

- Toán rời rạc

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Cơ sở dữ liệu

3

Kế toán

- Toán

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

            Đối với thí sinh đã có bằng cao đẳng chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ phải dự thi 03 môn văn hóa thuộc khối A1 hoặc D1 (cho cả 03 ngành).

3. Hình thứ học: Các buổi trong tuần hoặc cả ngày thứ 7, Chủ nhật

4. Thời gian đào tạo (cho cả 03 ngành): 02 năm

5. Văn bằng tốt nghiệp: Bằng Đại học hệ vừa làm vừa học. Sinh viên tốt nghiệp có thể dự thi Cao học.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

            Thí sinh đã có bằng cao đẳng đúng ngành (tính đến thời điểm dự thi).

III. THỦ TỤC DỰ TUYỂN

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển/ngành đăng ký tại Phòng Đào tạo - NCKH; bộ hồ sơ  gồm có:

1. Phiếu dự tuyển (theo mẫu);

2. Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng (có thị thực);

3. Bản sao bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng (có thị thực);

4. Giấy khai sinh (bản sao trích lục khai sinh);

5. 04 ảnh màu mới chụp khổ 3 x 4 (ghi rõ họ và tên, năm sinh phía sau ảnh);

6. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên lạc (nếu có);

IV. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Điều kiện trúng tuyển:

Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh có đủ điều kiện dự thi, đã dự thi đủ số môn quy định, không có môn nào bị điểm không (0) và đạt điểm chuẩn.

2. Thời gian thu nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/11/2013.

3. Lệ phí mua hồ sơ: 50.000 đ/hồ sơ (đóng tại phòng Đào tạo-NCKH).

4. Lệ phí thi tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ).

5. Thời gian thi tuyển: thứ Bảy, Chủ nhật ngày 21, 22/12/2013.

6. Ôn tập: từ ngày 12/11 - 17/12/2013.

7. Lệ phí ôn tập: 1.500.000 đồng/ thí sinh (đóng tại phòng Quản trị - Tài vụ).  Lịch ôn tập cụ thể sẽ thông báo sau trên website trường http://huflit.edu.vn

Mọi vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo – NCKH, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, P.13 – Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38 629 232 – (08) 38 634 877. Email: daotao@huflit.edu.vn.

 

Nơi nhận:

- TT HĐQT                  “để báo cáo”;

- Các Phó Hiệu trưởng             “để chỉ đạo”;

- Các đơn vị Phòng, Ban, Khoa “để thực hiện”;

- Niêm yết;

- Lưu VT, phòng ĐT-NCKH.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS. Bùi Ngọc Thọ

Tags:

tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online