text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Trường đầu tư và đảm bảo chất lượng giáo dục (Báo cáo UB Thường vụ Quốc Hội)

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

Thực hiện tinh thần công văn số 442/VPQH-TH của Văn phòng Quốc Hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và đảm bảo chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học. Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM báo cáo với Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc Hội các vấn đề

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 QC-bcubtvqh.pdf