Lịch Học - Kiểm Tra - Khai Giảng

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn Anh văn năm học 2019-2020

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn ANH VĂN năm học 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

TKB HK3 MÔN ANH VĂN NĂM HỌC 2019-2020

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch học lớp ôn thi đầu ra nội bộ K18 và K14,15,16 đợt 2

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Lịch thi Anh văn đầu ra nội bộ - Đợt tháng 06/2020

Danh sách điểm kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 - đợt 1

Danh sách điểm kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 - đợt 1

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các ....

Thông báo về việc thi tiếng anh đầu ra nội bộ A1, A2, B1 dành cho khóa 18 và các khóa trở về trước