Lịch Học - Kiểm Tra - Khai Giảng

Điểm thi môn Anh văn học kỳ 1A năm học 2020-2021

Điểm thi môn Anh văn học kỳ 1A năm học 2020-2021

Kết quả test Anh văn đầu vào đợt 4 năm học 2020-2021

Kết quả test Anh văn đầu vào đợt 4 năm học 2020-2021

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 3 - THI NGÀY 02.10.20

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 3 - THI NGÀY 02.10.20

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 10/2020 và danh sách thi

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 10/2020 và danh sách thi

Những lưu ý của đợt thi Anh văn đầu ra đợt 3 - tháng 10/2020

Những lưu ý của đợt thi Anh văn đầu ra đợt 3 - tháng 10/2020

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU VÀO K20. ĐỢT 3 (NGÀY THI 17/9)

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

Ôn thi anh văn đầu ra đợt 3

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

KẾT QUẢ THI ANH VĂN ĐẦU RA ĐỢT 2 - THÁNG 7/2020

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Thông báo hoàn tất lệ phí Anh văn đầu ra - Đợt 2

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn Anh văn năm học 2019-2020

Điểm thi Giữa kỳ và Cuối kỳ HK2 môn ANH VĂN năm học 2019-2020