Tuần thực tập thứ 9 của sinh viên ITC tại công ty TMA Solution

Ứng dụng hiệu quả kiến thức được học vào thực tế công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của đàn anh đi trước, đoàn kết nỗ lực để cùng hoàn thành công việc theo đúng tiến độ,….là tất cả những gì nhóm sinh viên ITC đã thực hiện tại công ty TMA solution.

Bước qua tuần thứ 9 của kỳ thực tập cơ sở, sinh viên ITC đang ngày càng tiến gần hơn với các công việc Lập trình và trau dồi thêm kiến thức về React JS. Cùng với sự nỗ lực của sinh viên, là sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong công ty TMA Solution, tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên có một kỳ thực tập thật bổ ích và hoàn thành cách hiệu quả.

 

Sinh viên ITC trong buổi thực tập tại công ty TMA Solution

 

Dưới đây là Báo cáo tình hình thực tập của sinh viên  tuần 9 tại công ty TMA solution:

 

BÁO CÁO NỘI DUNG THỰC TẬP

  • Tuần: 9, từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018.
  • Họ tên sinh viên :

1. Trần Trọng Nguyên - CD15KM1.

2. Ngô Tấn Công - CD15KP1.

3. Nguyễn Thị Thanh Thủy - CD15KP2.
4. Nguyễn Hà Vi - CD15KP2 .

  • Địa điểm thực tập: Công ty TMA Solutions.

 

  1. Tình hình thực tập trong tuần

- Lập trình Restful API.

- Lập trình UI (User Interface) by ReactJS

- Học React JS.

 

  1. Công việc tuần thực tập tiếp theo

- Tiếp tục lập trình Restful API.

- Tiếp tục lập trình UI (User Interface) bằng ReactJS.

- Học React JS.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến