Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 85/HD-TLĐ ngày 20/01/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

24_Ke+hoach+tuyen+truyen+dai+hoi+cong+doan+2018+-+2023

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online