text
text
thông tin tuyển sinh 2014 trường cđ cntt tp.hcm - itc

ĐƯỢC CHUYỂN TIẾP LÊN ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD NGAY SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2014

MÃ TRƯỜNG: CDC

 

 Các ngành đào tạo cao đẳng:

Mã ngành

Khối thi

Tổng chỉ tiêu

2.150

 Công nghệ thông tin

C480201

A, A1, D1

550

 Truyền thông và mạng máy tính

C480102

A, A1, D1

300

 Hệ thống thông tin

C480104

A, A1, D1

100

 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1, D1

250

 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A, A1, D1

100

 Công nghệ kĩ thuật máy tính

C510304

A, A1, D1

100

 Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

250

 Kế toán

C340301

A, A1, D1

300

 Tài chính - Ngân hàng

C340201

A, A1, D1

200

 

Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag

 
đánh văn bản đánh máy vi tính thuê chỉnh sửa văn bản chinh sua van ban danh may vi tinh thue chỉnh sửa báo cáo
© 2013 Trường CĐ CNTT TP.HCM. Thiết kế và phát triển bởi Phòng QLKH&CNTT Liên hệ: 0938 861 080 - Email: tuyensinh@itc.edu.vn