text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Kế hoạch triển khai NQTW4 khóa 12    

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư...

... đọc thêm

Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh    

Thực hiện kế hoạch 44-KH/D0U ngày 05/1/2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chực học tập, quán triệt, thảo luận và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 06/2/2017 để thực ...

... đọc thêm

Ngày 1 tháng 12 năm 2016 Kế hoạch tuyên truyền về Dịch bệnh liên quan virut Zika    

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, các dịch bệnh mới nổi như Ebola, MERS-CoV, Zika và bệnh sốt xuất huyết, sốt rét bùng phát, tăng mạnh ở nhiều quốc gia và đang có những diễn biến phức tạp. Bệnh do virút Zika và sốt...

... đọc thêm

Ngày 2 tháng 11 năm 2016 Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2016    

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2016, Đảng ủy trân trọng đề nghị các cấp ủy chi bộ nghiên cứu kỹ các văn bản giấy tờ để thực hiện đúng quy trình và tiến độ thời gian. Văn vản và hướng dẫn đính kèm.

... đọc thêm

Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hướng dẫn giới thiệu kết nạp Đảng viên là người Hoa hoặc người có đạo    

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng bộ lưu ý một số trường hợp kết nạp Đảng viên mới là người Hoa hoặc người có đạo.

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Văn kiện Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2018    

- Văn kiện Đại hội Chi bộ Sinh viên - Văn kiện Đại hội Chi bộ Phòng Ban - Văn kiện Đại hội Chi bộ Các Khoa

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Dự thảo Quy chế phối hợp giữ Đảng ủy - Hiệu trưởng và Hội đồng Quản trị    

Đảng bộ gửi dự thảo Quy chế phối ho75ptra1ch nhiệm giữa Đảng ủy - Hiệu trưởng và Hội đồng Quản trị để các đồng chí Đảng viên theo dõi

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 10 năm 2016 Quy chế làm việc của Đảng ủy    

Đảng ủy ban hành quy chế để cấp chi ủy, Đảng viên, các tổ chức đoàn thể biết và thực hiện.

... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>