Văn bản - hướng dẫn

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2016

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2016

kế hoạch học tập, triển khai NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII

kế hoạch học tập, triển khai NQ ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII

kế hoạch học tập, triển khai NQ ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ X

kế hoạch học tập, triển khai NQ ĐH Đảng bộ thành phố lần thứ X

Hướng dẫn giới thiệu kết nạp Đảng viên là người Hoa hoặc người có đạo

Hướng dẫn giới thiệu kết nạp Đảng viên là người Hoa hoặc người có đạo

Văn kiện Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2018

Văn kiện Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2018

Dự thảo Quy chế phối hợp giữ Đảng ủy - Hiệu trưởng và Hội đồng Quản ....

Dự thảo Quy chế phối hợp giữ Đảng ủy - Hiệu trưởng và Hội đồng Quản trị

Quy chế làm việc của Đảng ủy

Quy chế làm việc của Đảng ủy

Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng

Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu Đảng bộ

Quy chế về quản lý và sử dụng con dấu Đảng bộ

Văn kiện ĐH Đảng bộ Trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM lần thứ IV (2015 - 2020)

Văn kiện ĐH Đảng bộ Trường Cao đẳng CNTT Tp. HCM lần thứ IV (2015 - 2020)