Về kế hoạch tổ chức học tập chính trị hè 2017

Kính gửi các đồng chí Bí thư Chi bộ và Đảng viên Đảng bộ.

 

Theo kế hoạch số 61-KH/ĐU của Đảng ủy Sở giáo dục và đào tạo về Về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, Đảng ủy trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thông báo đến toàn thể đảng viên thuộc chi bộ và tập hợp danh sách chuyển về Văn phòng Đảng ủy cho đồng chí Lư Quốc Tuấn chậm nhất ngày 23/6/2017 để tổng hợp báo cáo Đảng bộ Sở GD&ĐT.

CTH

+cương+chuyên+đề+năm+2017+“Học+tập+và+làm+theo+tư+tưởng%2c+đạo+đức%2c+phong+cách+Hồ+Chí+Minh+về+phòng%2c+chống+suy+thoái+tư+tưởng+chính+trị%2c+đạo+đức%2c+lối+sống%2c+“tự+diễn+biến”%2c+“tự+chuyển+hóa”+trong+nội+bộ.-1

Những+điểm+mới+của+Chỉ+thị+05+TT+HCM

Kết+luận+số+94-KLTW+ngày+28032014+của+Ban+Bí+thư

KH_boi+duong+chinh+tri+he+2017

Chuyên+đề+năm+2017+“Học+tập+và+làm+theo+tư+tưởng%2c+đạo+đức%2c+phong+cách+Hồ+Chí+Minh+về+phòng%2c+chống+suy+thoái+tư+tưởng+chính+trị%2c+đạo+đức%2c+lối+sống%2c+“tự+diễn+biến”%2c+“tự+chuyển+hóa”+trong+nội+bộ

Phát+biểu+của+Tổng+Bí+thư+bế+mạc+Hội+nghị+Trung+ương+5+khóa+XII

Tiếp+tục+đổi+mới+việc+học+tập+lý+luận+chính+trị+trong+hệ+thống+giáo+dục+quốc+dân

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online