text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

V/v: ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI LẠI TỐT NGHIỆP Hệ TCCN khóa 11 & khóa 10

Ngày 5 tháng 6 năm 2014

------->>>>>>>> Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp cho hệ TCCN khóa 11 & khóa 10 (thi lại) như sau:

XEM FILES ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI.