Biểu Mẫu Công Đoàn

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Thông báo về việc tổ chức công đoàn bộ phận

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định V/v công nhận BCH Công đoàn, khóa III, nhiệm kỳ 2012 - 2015

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Quyết định về việc công nhận Ủy ban Kiểm tra Công đoàn

Luật Công đoàn 2012

Luật Công đoàn 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu Luật Công đoàn (sửa đổi) 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu luật giáo dục 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Giới thiệu Luật lao động sửa đổi 2012

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Bộ đề cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Bộ đề cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng CNTT Tp.HCM

Ban chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng CNTT Tp.HCM