Nhằm chia sẻ và giới thiệu đến sinh viên những ngôn ngữ lập trình hiện tại và thịnh hành trong tương lai.

Chia sẻ và giải đáp các thắc mắc của sinh viên về kiến thức các lĩnh vực Web, App, Ứng dụng,...

Chia sẻ kinh nghiệm làm việc cho sinh viên chuẩn bị ra trường và đã ra trường. Những môn học cần chú trọng và luyện tập quá trình học.

Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên, đặc biệt là sinh viên sắp ra trường với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

Hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nơi thực tập, việc làm bán thời gian và toàn thời gian.

🎬Thời gian thực hiện - Hình thức tổ chức:

-Thời gian: Từ 18h30 đến 21h00 ngày Thứ Sáu (08/10/2021).

-Tổ chức theo hình thức sinh hoạt online.

🌟 Sinh viên đăng ký tham gia tại đường link đăng ký sau: https://docs.google.com/.../1oXatdqQVUrkhtHJK1xgC.../edit

🌟 Đường link buổi Talkshow:

https://teams.microsoft.com/.../19.../conversations...

 

Nguồn: bộ phận QHDN & HTQT