1. Thời gian:

- Ngày 17/10/2021 (Chủ nhật).

- Thời gian học của các buổi học: Từ 7h30 – 11h30.

2. Hình thức tổ chức: Tổ chức theo hình thức sinh hoạt online.

3. Địa điểm: Sinh hoạt thông qua ứng dụng Google Meet.

+ Thông tin tham gia sinh hoạt:

- Đường link tham gia buổi sinh hoạt: https://bom.to/ZRaEmK

- Pass tham gia nhóm: 4bcwelr

+ Link đăng ký ghi danh tham gia buổi sinh hoạt: https://forms.gle/gGhab1JHw16ywtnk6 (Lưu ý: nếu Sinh viên khóa 21 nhập học các đợt 1, 2, 3 chưa tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa thì có thể đăng ký tham gia lại tại đường link này)

 

Nguồn P. CTSV