Thay mặt dự án, Quỹ Dariu cảm ơn nhà trường đã hỗ trợ kết nối chương trình học bổng Skills For Future dành cho sinh viên lĩnh vực công nghệ thông tin/ứng dụng số.

Trải qua hơn 2 tháng triển khai với gần 60 đơn đăng ký từ 06 trường cao đẳng tại Tp. HCM, 31 sinh viên tiêu biểu đã vượt qua 46 ứng viên tham gia chuyên đề và đạt xét duyệt cấp học bổng.

Quỹ Dariu xin cập nhật đến Quý nhà trường thông báo kết quả xét duyệt học bổng Skills For Future 2021, cụ thể như sau:

Số lượng đăng ký: 32 SV

Số lượng tham gia chuyên đề xét duyệt: 28 SV

Số lượng duyệt: 21 SV

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Quý nhà trường và rất hi vọng có được sự đồng hành của Quý nhà trường trong suốt quá trình hỗ trợ sinh viên và trong các dự án tới.

Trân trọng!

Kim Hằng

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Công Tác Sinh Viên