Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên đăng ký trả nợ môn học các khóa như sau:

+ Các môn đăng ký: Tất cả các môn học còn nợ

+ Thời hạn đăng ký: hết hạn đăng ký đến hết 16h00 ngày 31/07/2021.

- Đăng ký tại đường link:   

==>   https://forms.gle/jKV4fCp6WceW61E68

* Sau thời gian trên, Các khoa sẽ chốt danh sách để chuyển sang phòng đào tạo lên thời khóa biểu và thông báo đóng tiền học phí các môn học lại.