Sáng nay bộ phận Y tế đã phối hợp cùng Đoàn TN - Hội sinh viên và tổ tạp vụ thuộc phòng Tổ chức hành chính tổ chức phun sát khuẩn bằng dung dịch cloramin b, trang bị nước rửa tay sát khuẩn và lau dọn tại các phòng học ở các tầng, nhằm tổ chức tốt công tác chuẩn bị đón HSSV trở lại trường học tập.