Thực hiện theo kế hoạch năm học 2020-2021; Căn cứ nhu cầu cần thiết của Học sinh Sinh viên K19 về chia sẻ kinh nghiệm và những yêu cầu thực tiễn khi đi thực tập tại doanh nghiệp; Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin Tp. HCM tổ chức Hội thoại trực tuyến hỗ trợ thực tập sinh viên cuối khóa đối với khóa 19 với các nội dung sau:

Buổi 1: từ 9:00 - 11:15, ngày 30/6/2021 dành cho sinh viên K19 Khoa CNTT-ĐT

Buổi 2: từ 9:00 - 11:15, ngày 5/7/2021 dành cho sinh viên K19 Khoa Kinh tế

Hình thức: Tham gia qua: MS Team.#MãCode #ThamGia: tk2pl54

 #Link #ThamGia : https://bitly.com.vn/o2sbrb

 #Link #Duphong: https://bit.ly/3y3jWGx

Nội dung: trao đổi và hướng dẫn sinh viên 

- Đăng ký và nhận Giấy giới thiệu thực tập.

- Cách trình bày báo cáo thực tập.

- Thái độ, tác phong làm việc công nghiệp.

- Các kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng trong thời gian thực tập.

- Kết nối tạo CV online qua app YOOT.

- Câu hỏi và trả lời.

#Đây là buổi hội thoại cung cấp những thông tin quan trọng cho quá trình thực tập và xét tốt nghiệp của các bạn sinh viên. Vậy nên đừng bỏ lỡ buổi Hội thoại nhé!