Phòng Công tác Sinh viên vừa nhận được email phản hồi từ BTC chương trình học bổng Skills For Future.

Phòng xin cập nhật thông tin ứng viên đã đăng ký và lịch biểu của chương trình học bổng Skills For Future, cụ thể như sau:

  • Số lượng sinh viên đăng ký: 32 sinh viên (theo danh sách dưới đây)

Số TT

Họ và tên SV

Ngày sinh

MSSV

1

HUỲNH NHƯ BÌNH

01-06-2002

510200382

2

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

05-06-1997

501200023

3

PHẠM ANH KHẢI

18-04-2002

501200344

4

ĐÀM THIỆN THÀNH

08-03-2001

3011190384

5

BẠCH NỮ TÚ NGÂN

11-06-2001

3001190412

6

NGUYỄN TUẤN ANH

10-11-1993

3001190044

7

ĐẶNG NHẤT THỐNG

09-03-1998

501200272

8

HUỲNH NGỌC CHINH

07-02-1999

3001190024

9

NGUYỄN NHẬT PHƯƠNG

02-02-1997

3001190021

10

NGUYỄN ĐÌNH ANH TÀI

25-04-2001

501200555

11

ĐẶNG DUY TRÍ

10-04-2002

501200146

12

LÊ THỊ THU HUYỀN

16-02-2001

510200538

13

TÔN DUY BẢO

28-10-2001

3001190717

14

HOÀNG NHẬT HIỆU

29-04-2002

501200255

15

NGUYỄN NGỌC THIÊN ÂN

30-04-2001

3001190277

16

NGUYỄN VĂN QUÍ

15-02-1999

3001190006

17

LÊ QUANG MINH

17-04-2000

501200440

18

NGUYỄN TUẤN ANH

08-10-2001

3006190556

19

TRẦN VĂN CHỨC

12-07-2001

3001190453

20

TRƯƠNG QUỐC DUY

01-01-2002

501200534

21

NGUYỄN THỊ NGÂN

25-04-1999

501200191

22

LÊ MINH UYÊN

11-05-1996

510200662

23

ĐẶNG NHỰT HÀO

14-09-2002

501200134

24

TRẦN LÝ HẢI

31-05-2002

501200222

25

LÂM MINH HIẾU

17-12-2001

3001190526

26

NGUYỄN VĂN THỊNH

14-05-2002

501200226

27

NGUYỄN PHÚC THANH BÌNH

05-03-2000

501200088

28

DƯƠNG GIA TRUNG

07-11-1996

501200674

29

PHAN NGỌC TRÍ

03-12-2001

3001190410

30

LÝ CẨM TÂN

08-10-1993

3001190040

31

NGUYỄN THIỆN QUANG

01-07-1998

3001190037

32

NGUYỄN TRUNG TÍN

15-09-2002

505200116

 

  • Về tiến độ dự án: 
    • Thời gian triển khai chuyên đề tuyển chọn: Sau ngày 15.11.2021 (Dự kiến ngày 20 & 21 tháng 11, 2021). Lịch biểu chi tiết sẽ được thông báo tới ứng viên ít nhất 1 tuần trước khi sự kiện diễn ra.
    • Thời gian cấp duyệt và giải ngân học bổng: Trước 30.11.2021

Nếu có thắc mắc, HSSV vui lòng liên hệ cô Hạnh (Phòng CTSV) qua điện thoại (giờ hành chính): 02839733516, email: hanhntm@itc.edu.vn hoặc trực tiếp cho cán bộ dự án - Ms.Kim Hằng (Điện thoại/zalo: 037.233.8636) để được hỗ trợ.

Nguồn: Phòng Công Tác Sinh Viên