“Lập trình tương lai cùng Google” là một dự án giáo dục hoàn toàn miễn phí, được tài trợ bởi Google và tổ chức The Dariu Foundation (Quỹ Dairu), nhằm trang bị kiến thức về lập trình, sử dụng an toàn và khai thác hiệu quả internet, phát triển tư duy sáng tạo của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ý thức được tầm quan trọng của các kỹ năng mềm như trên, Sáng ngày 19/9/2020, Phòng Công Tác Sinh viên đơn vị chủ quản đã phân công Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên trường phối hợp cùng quỹ Dariu đã tổ chức thành công chương trình chuyên đề kỹ năng số dành cho Tân Sinh viên ITC khóa 20 “Lập Trình Tương Lai Cùng Google”.Nội dung đào tạo, bổ sung kiến thức đa dạng hơn theo các cấp học, bao gồm: lập trình ngôn ngữ Scratch và Robotics, ứng dụng bo mạch Micro:bit, kiến thức và sử dụng Internet an toàn. Trong đó, bộ tài liệu sử dụng Internet an toàn rất giá trị từ Google được biên soạn công phu, giàu kiến thức và trình bày dễ hiểu, tạo sức hút với người đọc. Thông qua các môn học lập trình và kiến thức Internet, dự án “Lập trình Tương lai cùng Google” cổ vũ đưa lập trình trở thành môn học công nghệ chính khoá tại các trường học từ cấp tiểu học đến cấp phổ thông, hướng tới việc đào tạo đào tạo nguồn nhân lực số đáp ứng xu hướng phát triển của xã hội hiện đại Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam Thời gian chương trình giai đoạn 2 sẽ được triển khai từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020.

* Ban Tuyên Giáo Đoàn - Hội.