ĐĂNG KÝ NGAY

Mã ngành, nghề: 6810103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng –Cử nhân thực hành

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn bậc cao đẳng về hướng dẫn du lịch có kiến thức và nghiệp vụ chuyên tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đón, tiễn, sắp xếp lưu trú, ăn uống, tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí dưới nhiều hình thức khác nhau cho khách du lịch. Hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình du lịch; Đồng thời, đội ngũ hướng dẫn du lịch còn trợ giúp khách giải quyết và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đi tham quan du lịch.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

      - Người học được trang bị các thức chuyên môn sâu về nghề hướng dẫn: Thiết kế được chương trình du lịch, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình du lịch, đánh giá kết quả kinh doanh và tổng kết công việc, mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của tổ chức xúc tiến; quảng cáo và bán sản phẩm, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, chăm sóc khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành thực hiện chương trình du lịch;

      - Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng nói trước đám đông, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, quản trị dịch vụ giải trí & tổ chức sự kiện;

      - Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, văn hóa ẩm thực, quản trị dịch vụ lưu trú, thiết kế và điều hành tour;

      - Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn để có thể thực hiện các nghiệp vụ hướng dẫn đối với khách du lịch quốc tế như: thanh toán quốc tế, phong tục tập quán các nước;

      - Người học được cung cấp các kiến thức một số kiến thức quản lý kinh tế cơ bản như: Kinh tế vi mô, marketing căn bản, quản trị học, marketing du lịch;

      - Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; các kiến thức về tin học, ngoại ngữ chuyên ngành du lịch.

Về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

  • Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;
  • Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao;
  • Người học cũng có kỹ năng làm việc độc lập, kĩ năng tổ chức, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn ở mức đố tốt; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch.

Kỹ năng mềm:

-  Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận, làm việc nhóm;

-  Sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ A2;

-  Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

-  Sử dụng thành thạo internet để khai thác thông tin phục vụ công tác.

Về thái độ:

  • Hiểu biết trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp;
  • Nhận biết trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
  • Ý thức vượt khó vươn lên trong mọi công việc;
  • Có ý thức hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và các cá nhân bên ngoài tổ chức.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

      Sau khi học xong người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như:

- Hướng dẫn viên tại điểm tham quan,

- Hướng dẫn viên địa phương,

- Hướng dẫn viên toàn tuyến,

- Hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (đối với khách du lịch Việt Nam và quốc tế),

Có cơ hội trở thành trưởng nhóm hướng dẫn viên,

- Quản lý nghiệp vụ hướng dẫn của các công ty du lịch và các vị trí khác trong tương lai tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN HỌC:

- Số lượng môn học, mô đun: 31

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 94 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:  435 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1670 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  737 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1291 giờ

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

 
 
 

I/ Môn học chung

 
 

1

MH01

Giáo dục Chính trị

 

2

MH02

Pháp luật

 

3

MH03

Giáo dục thể chất

 

4

MH04

Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

5

MĐ05

Tin học

 

6

MH06

Tiếng Anh 1

 

7

MH07

Tiếng Anh 2

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

 
 

8

MH08

Kỹ năng mềm

 

9

MH09

Kinh tế vi mô

 

10

MH10

Quản trị học

 

11

MH11

Marketing căn bản

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

 

12

MH12

Tổng quan du lịch

 

13

MH13

Marketing du lịch

 

14

MH14

Hệ thống di tích và danh thắng
Việt Nam

 

15

MH15

Văn hoá ẩm thực

 

16

MH16

Phong tục tập quán các nước

 

17

MH17

Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch

 

18

MH18

Cơ sở văn hóa Việt Nam

 

19

MH19

Địa lý du lịch

 

20

MH20

Luật du lịch

 

21

MH21

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

 

22

MH22

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

 

23

MH23

Nghiệp vụ lữ hành

 

24

MH24

Thanh toán quốc tế

 

25

MH25

Quản trị dịch vụ giải trí & Tổ chức sự kiện

 

26

MH26


Kỹ năng nói trước đám đông

 

27

MH27

Tiếng Anh du lịch 1

 

28

MH28

Tiếng Anh du lịch 2

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

 

29

MH29

Thực tập tốt nghiệp

 

II.4 Môn học, mô đun tốt nghiệp

 

30

MH30

Thiết kế và điều hành Tour

 

31

MH31

Quản trị dịch vụ lưu trú

 

 

ĐĂNG KÝ NGAY